Kagoshima Design Il Giardino medetteraneo
Giardino Giapponese New Tech 2005